Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Δημοπρατείται η εκμίσθωση αστικού ακινήτου στο Μούδρο

the roots web banners 06

Δημοπρατείται η εκμίσθωση αστικού ακινήτου στο Μούδρο
28.11.2014 | 16:33

Δημοπρατείται η εκμίσθωση αστικού ακινήτου στο Μούδρο

Συντάκτης/Συντάκτρια: 
Κατηγορία: Λήμνος

Σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία εκτίθεται η εκμίσθωση του αστικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μούδρου στη θέση «Κοπανόβολος», σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λήμνου.

Το ακίνητο είναι εµβαδού 120,00 τ.µ., και ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζονται τα 500€ ετησίως. Το ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη. Οµισθωτής είναι υπεύθυνος για την επισκευή και συντήρηση του ακινήτου (αποθήκη–πρώην σφαγείο), ενώ οι αναγκαίες εργασίες θα εκτελεστούν µε την υπόδειξη και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λήµνου.

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Μύρινας (λιµάνι Μύρινας) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, στις 17 Δεκεμβρίου του 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 έως 13:00.

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε τέσσερα (4) έτη, την αντίστοιχη ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού.

Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου µισθώµατος.

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 50,00€  υπέρ του Δήμου.

Επίσης µπορεί να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, εφόσον καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, ως εγγύηση ποσό ίσο, προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη, ως κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς, δηλαδή 50€, το οποίο επιστρέφεται, µετά την κατακύρωση των πρακτικών και τη σύνταξη του συµφωνητικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης  στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) και στα παρακάτω τηλέφωνα:

Δημοτική ενότητα Μύρινας: 2254350031

Δημοτική ενότητα Μούδρου: 2254350702

 

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

banner 300x250 superRunner thessaloniki GR

 

stenos400x400

 

youtube channel