Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Έρχονται 55 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου | 7 στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

pame boreio aigaio

Έρχονται 55 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου | 7 στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου
27.11.2019 | 09:18

Έρχονται 55 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου | 7 στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Γράφει η Ντίνα Βερβέρη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την δημοσίευση της μεγάλης προκήρυξης των 34.524 θέσεων εργασίας του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που θα αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος με το οποίο απασχολήθηκε ο ίδιος αριθμός συμβασιούχων έως και τον προηγούμενο μήνα.

Κι αυτή την φορά η Λήμνος θα ενισχυθεί σημαντικά με υπαλλήλους διάφορων ειδικοτήτων, αφού σύμφωνα με την κατανομή που δημοσιεύτηκε χθες στο Δήμο Λήμνου θα εργαστούν 55 άτομα, ενώ ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου με 7. Μεγάλος είναι ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται και για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οι οποίες θα στελεχωθούν με 186 υπαλλήλους.

Η κατανομή

Πιο αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων για την Περιφέρεια και τους Δήμους των νησιών του Βορείου Αιγαίου έχει ως εξής:

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 186 θέσεις

- Δήμος Μυτιλήνης: 165 θέσεις

- Δήμος δυτικής Λέσβου: 97 θέσεις

- Δήμος Λήμνου: 55 θέσεις

- Δήμος Αγίου Ευστρατίου: 7 θέσεις

- Δήμος Χίου: 145 θέσεις

- Δήμος ανατολικής Σάμου: 85 θέσεις

- Δήμος δυτικής Σάμου: 52 θέσεις

- Δήμος Οινουσσών: 13 θέσεις

- Δήμος Ψαρών: 9 θέσεις

- Δήμος Ικαρίας: 37 θέσεις

- Δήμος Φούρνων: 15 θέσεις.

Συνολικά, ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν στα νησιά μας είναι 866.

Η προκήρυξη

Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, αφού στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων πριν από το τέλος του χρόνου. Η τοποθέτηση των ωφελουμένων στις Υπηρεσίες, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο του 2020.

Όπως ήδη έχουν γράψει τα “Νέα της Λέσβου”, το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Όπως σε όλα τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, η απασχόληση θα είναι διάρκειας 8 μηνών σε στοχευμένα έργα των Δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Σε επόμενο στάδιο, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας.

Οι ειδικότητες

Οι θέσεις θα αφορούν πάνω από 70 ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, μαγείρων, οδηγών, κηπουρών και γενικών καθηκόντων. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Τα δικαιολογητικά

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται είναι: -Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης. Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ).

- Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος.

- Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο.

Για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ απαιτούνται: -Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης. - Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ.

- Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ’ Γυμνασίου.

Η μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα

- Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

 - Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ - 30 μόρια - Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 7.001- 10.000 ευρώ - 25 μόρια - Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ - 20 μόρια - Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ -10 μόρια - Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ - 0 μόρια. - Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια - Ηλικία 18 έως 29 ετών: 15 μόρια, 30 έως 44 ετών: 25 μόρια, 45 έως 54 ετών: 35 μόρια, 55 ετών και άνω: 45 μόρια - Αριθμός ανήλικων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο - Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια - Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια - Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 - 2020: 20 μόρια - Εντοπιότητα: 20 μόρια.

Πηγή: nealesvou.gr

Μοιραστείτε το

e learning400x400

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018