Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Ασφαλιστικά μέτρα από ΝΕΛ κατά Πειραιώς
afoi poriazi
Ασφαλιστικά μέτρα από ΝΕΛ κατά Πειραιώς
19.06.2014 | 10:05

Ασφαλιστικά μέτρα από ΝΕΛ κατά Πειραιώς

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

To είπε και το έκανε η ΝΕΛ. Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, ζητάει 300 εκατ. ευρώ από εννέα μέλη τού Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ αυτών και τον πρόεδρο της Τράπεζας, Μιχάλη Σάλλα. Η αίτηση έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

Εχθές Τετάρτη ήταν να εξετασθεί από το δικαστήριο το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής. Παράλληλα, ζητείται να υποχρεωθεί η Τράπεζα να εφαρμόσει τις διατάξεις της συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπουν την πληρωμή των εργαζομένων της, των άλλων πιστωτών, τη χρηματοδότηση της ΝΕΛ και της θυγατρικής της C-Link Ferries.

Επίσης ζητάει να τεθούν σε δικαστική μεσεγγύηση οι μετοχές των εταιρειών Ercolana Holding Ltd και ISFI Square Fund Ltd και να απαγορευθεί κάθε μεταβίβασή τους προς οιονδήποτε τρίτο. Πρόκειται για off-shore εταιρείες που κατέχουν μεγάλο μέρος των μετοχών τής ΝΕΛ. Η Ercolana Holding Ltd κατέχει 83.333.333 μετοχές και η ISFI Square Fund Ltd κατέχει 99.969.356 μετοχές.

Οι μετοχές των παραπάνω εταιρειών μέχρι προσφάτως ήταν δεσμευμένες από την Πειραιώς και η ΝΕΛ φοβάται πως θα μεταβιβαστούν σε άλλο ή άλλα νομικά πρόσωπα που δε δεσμεύονται από τη συμφωνία εξυγίανσης.

Σε συμφωνητικό που έχουν συνάψει οι τέσσερις εταιρείες (μεγαλομέτοχοι της ΝΕΛ) Altana Navigation, Ercolana Holdings, ISFI Square Fund και Antelope Shipping, προβλέπεται η μεταβίβαση των μετοχών στην Altana Navigation, που έχει διορίσει τον διευθύνοντα συμβούλου τής ΝΕΛ, Ιωάννη Αβραντίνη. Η συμφωνία αυτή σε ό,τι αφορά στις εταιρείες Ercolana Holdings και ISFI Square Fund, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

Καταγγέλλει οικονομικό στραγγαλισμό
Στη 40 σελίδων αίτηση ασφαλιστικών μέτρων τής ΝΕΛ, περιγράφονται εκτενώς όλες οι ενέργειες της Τράπεζας που οδηγούν στον οικονομικό στραγγαλισμό της εταιρείας. Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στη μη εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας εξυγίανσης που αφορούν στη χρηματοδότηση της ΝΕΛ προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοί της, οι προμηθευτές και οι άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.

Πέραν αυτού, υπογραμμίζεται πως η δέσμευση των μετοχών (μέχρι πριν λίγες ημέρες) είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου που θα έδινε οικονομική ανάσα στη ΝΕΛ και θα της επέτρεπε να χρηματοδοτήσει με δικούς της πόρους τη λειτουργία της.

Επίσης, η πλευρά τής ΝΕΛ αναφέρει πως η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει προχωρήσει στην ανανέωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, που απαιτούνται για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη εκμετάλλευση από την εταιρεία και τη θυγατρική της C-Link Ferries, των άγονων γραμμών στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες. Σε άλλο σημείο κατηγορείται η Τράπεζα πως δεν προχώρησε στην έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών προκειμένου να συμμετάσχει η ΝΕΛ σε διαγωνισμό για άγονες γραμμές με το πλοίο «Πηνελόπη».

Ακόμη και η ματαίωση δρομολογίων των πλοίων τής ΝΕΛ που εξυπηρετούν άγονες γραμμές, το προηγούμενο διάστημα, αποδίδεται σε πράξεις ή παραλήψεις της Τράπεζας. Κι αυτό γιατί με την τακτική που ακολουθεί, τα μισθώματα των άγονων γραμμών δεν καταλήγουν στο ταμείο τής ΝΕΛ - τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό τους -, με αποτέλεσμα τα έτσι κι αλλιώς μειωμένα έσοδα να μην επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Ζημίες

Η ΝΕΛ θεωρεί πως από τις ενέργειες και τις παραλήψεις της Τράπεζας έχει υποστεί συνολική ζημία που ξεπερνά τα 220 εκατ. ευρώ, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος άμεσης διακοπής της λειτουργίας.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω αναφορά στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων: «Η υπαίτια και παράνομη άρνηση να υλοποιήσουν (σ.σ. η Τράπεζα Πειραιώς) τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και συμμορφωθούν στις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων γίνεται μέχρι σήμερα με άμεσο δόλο την οικονομική ασφυξία της αιτούσης (σ.σ. ΝΕΛ), την έκπτωση αυτής και της θυγατρικής της Σι Λινκ Φέρρις Ν.Ε. από την εκτέλεση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, τη στέρηση των αντίστοιχων μηνιαίων μισθωμάτων ανά γραμμή και τη μεθοδευμένη “κάρπωση” των επιδοτήσεων αυτών ή των άλλων ακόμη υψηλότερων από ανταγωνίστριες εταιρείες στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η καθ’ ης με αυξημένο ποσοστό ή και τις ελέγχει αμέσως ή εμμέσως - την κατάπτωση των ως άνω εγγυητικών επιστολών εις βάρος της αιτούσης, άνευ νομίμου αιτίας, συνακόλουθα την αδυναμία πλέον αυτής να εφαρμόσει τη συμφωνία εξυγίανσης έναντι του συνόλου των πιστωτών της και βεβαίως τη ματαίωση κάθε προσπάθειάς της για τη συλλογική τους ικανοποίηση»

Πού το πάει η ΝΕΛ

Τα όσα περιγράφονται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων τής ΝΕΛ θα κριθούν αν είναι βάσιμα ή όχι, από το δικαστήριο.

Όμως η κίνηση της διοίκησης της εταιρείας είναι φανερό πως επιδιώκει να μεταθέσει το σύνολο της ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου συνολικά, στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία καταγγέλλεται ότι συστηματικά και μεθοδευμένα οδηγεί τη ΝΕΛ σε οικονομικό στραγγαλισμό, σε αθέτηση της συμφωνίας εξυγίανσης και εν τέλει στη χρεωκοπία.

Πολύ έξυπνα, η ΝΕΛ, μέσα από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, καταδεικνύει ως υπεύθυνη για όλα την Τράπεζα Πειραιώς και τη μη εφαρμογή από μέρους της τής συμφωνίας εξυγίανσης. Δηλώνει πως η ίδια έχει κάθε λόγο να προχωρήσει στην εφαρμογή της, και αυτό έκανε ως σήμερα, όμως η πλευρά της Πειραιώς έχει κόψει κάθε δυνατότητα άντλησης χρηματοδοτήσεων και πόρων στη ΝΕΛ.

Έτσι η τελευταία δεν μπορεί να αναπτύξει την επιχειρηματική δραστηριότητά της, ούτε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της έως σήμερα δραστηριότητάς της, δηλαδή των άγονων γραμμών. Παράλληλα δείχνει την Τράπεζα ως υπεύθυνη για τη μη εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους.

Τα παραπάνω δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό γιατί ο όμιλος της ΝΕΛ το πρώτο τρίμηνο του 2014 εμφάνισε διεύρυνση ζημιών παρά τη μείωση του τζίρου του.Η απαίτηση συντηρητικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων εννέα μελών τού Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ αυτών και του προέδρου της, κ. Σάλλα, μέχρι του ποσού των 300 εκατ. ευρώ είναι μια κίνηση που δεν έχει προηγούμενο στα οικονομικά χρονικά της χώρας.

Το περασμένο διάστημα η διοίκηση της ΝΕΛ με διαρροές, αλλά και επίσημες δηλώσεις, είχε κάνει σαφές προς ποια κατεύθυνση θα κινούνταν. Ωστόσο κανείς δεν περίμενε πως θα στραφεί κατά του προέδρου μίας εκ των τριών συστημικών τραπεζών της χώρας.

Εξίσου βαρύτατη είναι η καταγγελία τής ΝΕΛ πως η Πειραιώς επιδιώκει τη χρεωκοπία της Ναυτιλιακής προκειμένου τα έσοδα από τις άγονες γραμμές να καταλήξουν στα ταμεία των εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος η Τράπεζα.Η εξέταση τέτοιων καταγγελιών και με τόσο μεγάλο οικονομικό αντικείμενο από τις δικαστικές αρχές, ποτέ δεν ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά συνέπεια, η ΝΕΛ δεν αναμένει άμεσα αποτελέσματα από την κίνηση που έκανε. Είναι βέβαιο όμως ότι έχει κάνει τους δικούς της σχεδιασμούς και αυτοί σίγουρα δεν είναι η χρεωκοπία. Το ποιοι ακριβώς είναι οι σχεδιασμοί τής ΝΕΛ, αναμένουμε να το δούμε σύντομα.

 

Πηγή: emprosnet.gr

 

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε τοaqua blue new

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018