Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το ΚΕΔΑΣΥ Λήμνου

the roots web banners 06

Συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το ΚΕΔΑΣΥ Λήμνου
25.11.2022 | 14:00

Συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το ΚΕΔΑΣΥ Λήμνου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Στη δημοσιότητα δόθηκε η διακήρυξη της δεύτερης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Λήμνου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

   Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διακηρύσσει δεύτερη επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου όπου θα στεγασθεί το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) Λήμνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης στον τύπο, ήτοι μέχρι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στα γραφείο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λήμνου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 34 στη Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400.

            Μετά την ανωτέρω ημερομηνία οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός κι αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά εντός της προθεσμίας, γεγονός που αποδεικνύεται με την αναγραφή της ημερομηνίας αποστολής στο φάκελο.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει ωφέλιμη επιφάνεια μέχρι 166 τ.μ., να βρίσκεται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Δ.Κ. Μύρινας Λήμνου και να είναι ετοιμοπαράδοτο πληρώντας όλες προϋποθέσεις της αριθ. 111456/24-11-2022 (ΑΔΑ:6Τ7Ξ7ΛΩ-ΓΩ9) Διακήρυξης.

            Το ποσό που θα καλύπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος, με κατάπτωση της εγγύησης σε περίπτωση μη προσέλευσης του καλούμενου προς υπογραφή της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση και κατακύρωση της δημοπρασίας.

            Η Π.Ε. Λήμνου δικαιούται να λύσει τη σύμβαση μίσθωσης μονομερώς, να εγκαταστήσει άλλη υπηρεσία και να παρατείνει τη μίσθωση του κτηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 21 του Π.Δ.242/96, των οποίων οι διατάξεις περιλαμβάνονται πλήρως στην οικεία διακήρυξη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης όπου αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι όροι, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η διαδικασία του διαγωνισμού, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr (επιλογή: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ»), στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου www.limnos.gr , στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτηρίου της Π.Ε. Λήμνου.

 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, στο τηλέφωνο 2254351238 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07.00 – 15.00)

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το